آیا تا پایان سال جاری قیمت مسکن افزایش پیدا خواد کرد؟

قیمت مسکن

قیمت مسکن

بنا بر اعتقاد کارشناسان حوزه مسکن  تا اواخر سال جاری و یا اوایل سال آینده سونامی در بخش مسکن رخ ‌می‌دهد و قیمت ها بالا میرود.