مستند انتخاباتی سردار قالیباف

محمدباقر قالیباف برای تبلیغات انتخاباتی خودف اقدام به تهیه مستندی پیرامون مسائل مختلف کشور کرده که مشاهده آن در نوع خود خالی از لطف نیست

مستند انتخاباتی قالیباف در مورد مسائل مهم کشور خصوصا مسائل اقتصصادی می باشد.


مستند تبلیغاتی محمد باقر قالیباف

مستند انتخاباتی سردار قالیباف، در مورد مسائل مهم کشور، خصوصا مسائل و مشکلات اقتصادی اقشار مختلف جامعه می باشد سردار قالیباف در این مستند به شهرهای مختلف سفر کرده و با روستائیان، نواحی جنوبی و مرکزی محروم و دیدار کرده است. در مستند تبلیغاتی قالیباف می بینیم که سردار قالیباف به کارخانجات و تولیدی های ورشکسته و تعطیل شده سر می زد و پای درد و دل افراد مختلف می نشیند.


معمولا اینگونه سر زدنها و نشستن پای درد و دل مردمان و ساکنین مناطق محروم، تنها در زمان انتخابات می باشد و معمولا مسئولین پس از انتخابات اینگونه امور را فراموش می کنند امیدواریم سردار قالیباف در صورت رئیس جمهور شدن این روند را تغییر داده و هر از گاهی به اینگونه مناطق سر زده و به مشکلات این افراد رسیدگی جدی نماید.


برای دانلود مستند انتخاباتی قالیباف بر روی گزینه " دانلود مستند تبلیغاتی قالیباف" کلیک کنید