کنسرت سالار عقیلی

متاسفانه در کنسرت امشب سالار عقیلی که در شهر آمل برگزار شد، سن برگزاری این کنسرت در زیر پای سالارعقیلی و نوازندگانش از هم فروپاشید. و سالار عقیلی به اتفاق نوازندگانش بر زمین افتادند.

اینکه یکی از بهترین خوانندگان کشور به این شکل و بخاطر سهل انگاری و عدم کفایت تهیه کنندگان این مراسم بر روی زمین بیوفتد بسی باعث شرمندگی و خجالت است.

فروریختن سن کنسرت سالار عقیلی

سالار عقیلی، به عنوان یکی از بهترین خوانندگان سبک سنتی کشورمان، علاقه مندان بسیارزیادی در سراسر جهان دارد او کنسرت های بزرگی را در کشورهای مختلف جهان برگزار کرده و سالانه برای اجرای کنسرتف به کشورهای اروپایی سفر می کند.

فروریختن سن و محل قرار گرفتن سالارعقیلی و نوازندگانش در شهر آملف به هیچ وجه قابل توجیه نبوده و تنها بی کفایتی برگزار کنندگان این مراسم را می رساند.

فروریختن سن کنسرت سالار عقیلی در شهر امل، قطعا بخاطر عدم استحکام سن و زیربنای ان بوده و قبل از انجام این چنین کنسرت های مهمی، می بایست این مکانها مورد بازبینی دقیق و مستحکم سازی قرار بگیرند.

در ادامه فیلم فروریختن سن کنسرت سالار عقیلی را مشاهده خواهید کرد.

دانلود فیلم فروریختن سن کنسرت سالار عقیلی

لینک دانلود

لینک دانلود