ممکن است در برخی اوقات و بصورت اتفاقی، کودک شما متوجه روابط جنسی و زناشویی شما بشوند آیا می دانید در هنگام بروز چنین اتفاقاتی چطور باید اوضاع رو کنترل کنید و چه واکنشی از خود نشان دهید؟