احتکار دارو توسط دختر وزیر

مدتی است که هر از گاهی خبر اختلاصی از فلان بانک یا احتکار فلان کالا توسط فلان شخص مطرح می شود که ظاهرا گوش مردم دیگر به اینگونه اخبار عادت کرده و مردم خیلی هم تحت تاثیر اینگونه مسائل قرار نمی گیرند در همین ردیف اخبار، احتکار دارو توسط دختر یک وزیر نیز چند روزی است که سر زبانها افتاده و هر روز گوشه جدیدی از رانت خواری های دختر وزیر محترم آشکار می شود.